TIETOA NÄYTTÖTUTKINNOISTA

Näyttötutkinto avain ammattiin

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona.

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen.

 • Tietoa Suomen koulutusjärjestelmästä, valtakunnallisista tutkintotasoista ja eri tutkinnoista löydät täältä.
 • Lisätietoa näyttötutkinnoista löydät täältä.
 • Lisätietoa näyttötutkinnon suorittamisesta löydät täältä.

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus tutkintojen järjestäjänä

Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle järjestetään osana koulutusta mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa siten näyttötutkinto. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa noudatetaan henkilökohtaistamisen periaatetta:

 • tarjotaan opiskelijalle parhaiten soveltuvia koulutusmuotoja, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja -järjestelyjä
 • ohjataan opiskelijaa joustavien henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelussa
 • neuvotaan ja ohjataan opiskelijaa myös muiden asiantuntijoiden tarjoamiin tukipalveluihin.

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä päättää koulutuksen järjestäjä tutkintojen perusteiden mukaisesti. Oppilaitoksella on tutkinnon järjestämisoikeudet audiovisuaalisen viestinnän:

 1. perustutkinnon kaikkiin tutkinnonosiin
 2. ammattitutkinnon kaikkiin osaamisaloihin ja tutkinnonosiin

Näyttötutkintoprosessin kuvaus

Vaihtoehto A:

 1. Hakeutumisvaihe (osaamiskartoitus, tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen ja henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
 2. Puuttuvan ammattitaidon hankinta (valmistava koulutus, muut ammattitaidon hankintatavat)
 3. Näyttötutkinnon suorittaminen (osaamisen osoittaminen tutkintotilaisuuksissa, tunnistaminen ja tunnustaminen)

Vaihtoehto B:

 1. Hakeutumisvaihe (osaamiskartoitus, tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen)
 2. Näyttötutkinnon suorittaminen (osaamisen osoittaminen, tunnistaminen ja tunnustaminen)

 

Talonpojankatu 6  |  67100 Kokkola  |  06 825 0000  |  info.aikuiskoulutus@kpedu.fi
Etusivulle